Årsmøte Levanger håndballklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

Sakliste:

 

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av innkalling og sakliste.
  3. Valg av dirigent og referent og to (2) til å signere protokollen.
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle revidert regnskap.
  6. Vedta klubbens budsjett.
  7. Fast sette medlemskontingent.
  8. Behandle innkomne forslag og saker.
  9. Behandling av klubbens organisasjonsplan
  10. Valg av styre.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2022. sendes til [email protected]

Levanger 01.03.22

 

For Styret 

May Hilde Settenø

Styreleder 

 

Publisert 02. mars 2022