INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

 

 

 

Dato:

15. mars 2021

Tid:

kl. 18.00

Sted:

Teams

 

 

Sakliste: 

  1. Godkjenne stemmeberettigede.
  2. Godkjennelse av innkalling og sakliste.
  3. Valg av dirigent og referent og to (2) til å signere protokollen.
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle revidert årsregnskap.
  6. Vedta klubbens budsjett.
  7. Behandle innkomne forslag og saker.
  8. Fastsette medlemskontingent.
  9. Behandling av klubbens organisasjonsplan
  10. Valg av styre

 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 22. februar 2021.

 

Årsmøtet vil i år foregå digitalt på teams. Grunnet covid-19. Påmelding til årsmøte sendes med e-post man ønsker å delta med til [email protected] innen 01.mars 2021.

 

Levanger 25.1.2021

 

 

For Styret 

Heidi Herje

Styreleder 

Publisert 25. januar 2021