INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – 21. APRIL 2020

Oppdatert 21. april 2020

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

 

Oppdatert 14. april 2020

Sakliste (klikk for fullstendig dokument)

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Vedta revidert budsjett

Sak 8:    Behandle håndballklubbens organisasjonsplan

Sak 9:    Behandle håndballklubbens handlingsplan 2020

Informasjon om ekstraordinært årsmøte:

På bakgrunn av opprykk til 1. divisjon for sesongen 2020/2021 kalles det inn til ekstraordinært årsmøte. Dette møtet avholdes digitalt. Se fullstendig innkalling ved å åpne lenken under, eller teksten som deretter følger:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Levanger Håndballklubb

Til medlemmene i Levanger Håndballklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Levanger Håndballklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Levanger Håndballklubb tirsdag 21. april 2020, klokken 19.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at det ekstraordinære årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 20. april 2020 kl. 20.00 via følgende lenke: Påmelding til digitalt ekstraordinært årsmøte.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet: Bli med i Microsoft Teams-møte

Alle oppfordres til å koble seg på møtet fra kl. 18.45 i tilfelle tekniske utfordringer.

Informasjon/opplæring om møter i Teams finnes her.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.lhk.no.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Levanger Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Levanger Håndballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder det ekstraordinære årsmøtet, kan Levanger Håndballklubb ved styreleder Heidi Herje kontaktes på 920 94 550 eller [email protected].

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Publisert 07. april 2020