INNKALLING TIL ÅRSMØTE 3. MARS 2020

Til:

Medlemmer og spillere i Levanger Håndballklubb

Dato:

3. mars 2020

Tid:

kl. 18.00

Sted:

Seminarrommet, Trønderhallen

 

 Sakliste – oppdatert etter innmeldte saker: 

  1. Godkjennelse av innkalling og sakliste
  2. Valg av dirigent og referent og to (2) til å signere protokollen
  3. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap
  4. Valg av styre
  5. Innkommet/endret sak: Forlengelse av revisorkontrakt?
  6. Innkommet sak: Valg av kontrollkomité?
  7. Innkommet sak: Guttehåndball i klubben

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 18. februar 2020.

Saksdokumenter legges ut på denne nyhetssaken senest en uke før årsmøtet.

Levanger 21.2.2019

 

For Styret 

Heidi Herje

Styreleder 

Publisert 11. januar 2020