INNKALLING TIL ÅRSMØTE 3. MARS 2020

Til:

Medlemmer og spillere i Levanger Håndballklubb

Dato:

3. mars 2020

Tid:

kl. 18.00

Sted:

Seminarrommet, Trønderhallen

 

 Sakliste: 

  1. Godkjennelse av innkalling og sakliste
  2. Valg av dirigent og referent og to (2) til å signere protokollen
  3. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap
  4. Valg av styre
  5. Valg av revisor

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 18. februar 2020.

 

Levanger 11.1.2019

 

For Styret 

Heidi Herje

Styreleder 

Publisert 11. januar 2020