INNKALLING TIL ÅRSMØTE 3. MARS 2020

Til:

Medlemmer og spillere i Levanger Håndballklubb

Dato:

3. mars 2020

Tid:

kl. 18.00

Sted:

Seminarrommet, Trønderhallen

 Sakliste – oppdatert etter innmeldte saker: 

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder, referent og to (2) til å signere protokollen
  4. Behandle årsberetning – Styrets beretning 2019
  5. Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand – Årsregnskap 2019
  6. Innkommet sak: Guttehåndball i klubben
  7. Fastsette medlemskontingent 
  8. Klubbens budsjett for 2020 – Budsjett 2020
  9. Valg

Saksdokumenter legges ut på denne nyhetssaken senest en uke før årsmøtet.

Levanger 25.2.2019

 

For Styret 

Heidi Herje

Styreleder 

Publisert 11. januar 2020