INNKALLING ÅRSMØTE 13. MARS 2019

Det innkalles herved til ÅRSMØTE I LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

Onsdag 13. mars 2019 kl. 18.00 i Trønderhallen

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent og to (2) til å signere protokoll
  • Årsmeldingen 2018 Årsberetning 2018
  • Årsregnskap 2018 Årsregnskap
  • Fastsette medlemskontingent
  • Budsjett 2019 og grovbudsjett 2020 Budsjett 2019 presentasjon
  • Valg
  • Innkommet sak: Revidering Lover for Levanger Håndballklubb § 12 – 10. d) Kontrollkomite velges når NHFs lover krever det. KLIKK: LHK LOVER mars 2019

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27.02.19

 

NB! Har du ikke betalt medlemskontingent eller er ikke medlem av LHK enda?

Bli det og betal medlemskontingent innen årsmøtet – slik får du stemmerett. Se mer informasjon og hvordan du blir medlem/fornyer ditt medlemskap her:  BLI MEDLEM

 

Mvh 

Steinar Eid

Styreleder

 

Publisert 30. januar 2019