NYTT STYRE I KLUBBEN

TORSDAG 1. MARS BLE ÅRETS ÅRSMØTE AVHOLDT I TRØNDERHALLEN. FLERE STYREMEDLEMMER TAKKET FOR SEG, MENS NYE BLE VALGT INN.

Når både trenere, administrasjon, frivillige og andre med tilknytning til klubben var samlet i Trønderhallen, var det igjen duket for årsmøte i Levanger Håndballklubb. Her skulle blant annet årsrapporter og regnskap fra fjoråret godkjennes.

I tillegg ble det valgt nytt styre, og vi ønsker å takke de som gikk ut av styret for innsatsen de har gjort for Levanger Håndballklubb! Vi håper å se Bjørn Sivert Woll, Torstein Gustavsen, Einar Rønningen, Erik Bøje Kamp, Marit Wang Eriksen og Mette Nilstad i Trønderhallen ved senere anledninger.

Levanger Håndballklubbs nye styre:

Styreleder:

Tore Tofte – velges for 1 år

Styremedlemmer:

Pauline Kolset – velges for 2 år

Arne Norum Steen – velges for 2 år

Adrian Lyng Malmo – velges for 2 år

Inger Merete Slapgård – velges for 2 år

Kirsti B. Arntsen – velges for 1 år

Hege Eggen Børve – ikke på valg, 1 år igjen

Steinar Eid – ikke på valg, 1 år igjen

 

Publisert 04. april 2018