INNKALLING ÅRSMØTE 1. MARS 2018

Til medlemmer og spillere i Levanger Håndballklubb

Det innkalles herved til ÅRSMØTE I LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

Torsdag 1. mars 2018 kl. 19.00 i Trønderhallen

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent og to til å signere protokoll
  • Årsmeldingen 2017
  • Årsregnskap
  • Fastsette medlemskontigent
  • Budsjett 2018 og grovbudsjett 2019
  • Valg
  • Innkommet sak: Levanger Håndballklubb bredde, aldersbestemt til senior (dokumenter kan fås på Levanger Håndballklubbs kontor i Trønderhallen eller sendes på e-post ved forespørsel: [email protected])

 Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 16.02.18.

 

NB! Har du ikke betalt medlemskontigent eller er ikke medlem av LHK enda?

Bli det og betal medlemskontigent innen årsmøte – slik får du stemmerett. Se mer info og hvordan du blir medlem/fornyer ditt medlemskap HER.

 

Mvh 

Bjørn Sivert Woll

Styreleder

 

 

Publisert 16. januar 2018