Nytt styre i klubben

Torsdag 9,mars ble årets årsmøte avholdt i Trønderhallen, noen styremedlemmer takket for seg, mens nye kom inn i det nye styre i Levanger Håndballklubb

Når både trenere,  administrasjon, frivillige og alle andre med tilknytning til klubben var samlet i Trønderhallen, var det igjen duket for årsmøte i Levanger Hånballklubb. Her skulle blant annet årsrapporter og regnskap fra fjoråret godkjennes.

I tillegg ble det valgt nytt styre, og vi ønsker å takke de som gikk ut av styret for innsatsen de har gjort for Levanger Håndballklubb, og håper å se Petter Haugan, Cathrine Thorshus og Geir Tore Leira i Trønderhallen ved en senere anledning.

 

 

Levanger Håndballklubbs nye styre:

 

Styreleder: 

Bjørn Sivert Woll velges for 1 år

 

Nestleder: 

Torstein Gustavsen velges for 1 år

 

Styremedlemmer:

Steinar Eid velges for 2 år

Hege Børve velges for 2 år

Erik Bøje Kamp velges for 2 år

Einar Rønningen ikke på valg, 1 år igjen

Marit Wang Eriksen ikke på valg, 1 år igjen

Mette Nilstad ikke på valg, 1 år igjen

 

Kort informasjon om våre nye styremedlemmer:

Hege Børve: Jobber som 1.amanuensis Nord universitet – avdeling for økonomi, ledelse og organisasjon. Opptatt av utvikling og involvering og blir en viktig bidragsyter i å utvikle klubben videre i positiv retning.

 

Erik Bøye Kamp: Kjenner klubben godt, trener for våre rekruttlag. Tidligere trener for Skogn herrer og styrker styrets håndballfaglige kompetanse.

 

Publisert 10. mars 2017