INNKALLING ÅRSMØTE 9. MARS 2017

Til medlemmer og spillere i Levanger Håndballklubb

Det innkalles herved til ÅRSMØTE I LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

Torsdag 9. mars 2017 kl. 19:00 i Trønderhallen

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent og to til å signere protokoll
  • Årsmeldingen
  • Årsregnskap
  • Fastsette medlemskontigent
  • Budsjett 2017 og grovbudsjett 2018
  • Valg
  • Evt. innkomne saker

 Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 24.02.17.

 

NB! Har du ikke betalt medlemskontigent eller er ikke medlem av LHK enda?

Bli det og betal medlemskontigent innen årsmøte – slik får du stemmerett. Se mer info og hvordan du blir medlem/fornyer ditt medlemskap HER.

 

Mvh 

Bjørn Sivert Woll

Styreleder

 

 

Publisert 01. februar 2017