ÅRETS PRISUTDELING

Årets spiller, årets rekrutt og årets LHK’er

Klubbens årsfest ble avholdt den 21. mai ved Bjørkheim grendehus. Denne gang hadde spillerne selv en egen festkomite som sto for hele planleggingen og gjennomføringen av kvelden. Vi takker den flotte festkomiteen med innsatsen og for en kjempekveld!

Tradisjonen tro skulle også årets spiller, årets rekrutt og årets LHK’er utnevnes:

ÅRETS SPILLER (SENIOR)
Årets spiller er ikke nødvendigvis den beste spilleren i sesongen.
Årets spiller kan være den som har hatt mest utvikling og har positiv betydning for medspillere og LHK (meget villig til dugnad, har
nye ideer osv) Selvsagt i kombinasjon.
Årets spiller kan velges fra laget i den høyeste divisjon i LHK.
Årets spiller velges av de aktive spillerne i Seniorgruppa.

Årets spiller senior er MAJA NORDSETH

ÅRETS SPILLER (REKRUTT)

Årets spiller er ikke nødvendigvis den beste spilleren i sesongen.
Årets spiller kan være den som har hatt mest utvikling og har positiv betydning for medspillere og LHK (meget villig til dugnad, har
nye ideer osv) Selvsagt i kombinasjon. 
Årets spiller rekrutt velges av de aktive spillerne i Rekruttgruppa.

Årets spiller rekrutt er KORNELIA STRID JOHANSEN

ÅRETS LHK’ER

Årets LHK’er utnevnes for sin spesielle jobb for klubben.

Kan være innsats vedrørende dugnader, sponsortegning, nye ideer i henhold til inntekter for klubben.

Årets LHK’er må være medlem og lojal.

Årets LHK’er utnevnes av valgkomitè i samråd med siste års vinner.

Årets LHK’er er TRULS ROAAS

Det skal nevnes at også flere uformelle priser ble utdelt i løpet av kvelden 🙂

Klubben gratulerer vinnerne med de gjeve prisene og takker alle for en hyggelig kveld! Vi gleder oss til neste sesong! 🙂

 

 

Publisert 31. mai 2016