NÆRINGSKONFERANSEN 2016

Energiministeren, SINTEF-sjefen og lederne for de store utbyggingsprosjektene på Fosen og Skogn er blant innlederne.

Næringskonferanse med toppnavn i Levanger 13.mai 

Hva er muligheter og utfordringer for trøndersk næringsliv innenfor energiområdet?

Levanger Håndballklubb (LHK) har i mange år arrangert næringskonferanser med svært sentrale innledere. Dette skjer også i år, med energi på dagsordenen. Tema blir oljeprisfall, ny teknologi samt de store utbygging av vindkraft på Fosen og biokraft på Skogn. Deltakerne får også høre hvilke roller SINTEF og det nye Nord Universitet har ambisjoner om å spille overfor næringslivet i regionen.

Vi har lagt opp et program som skal være mest mulig matnyttig for næringslivet. Dette blir en flott mulighet til å få førstehånds informasjon om hvordan digital teknologi endrer arbeidslivet og hvordan trønderske bedrifter kan posisjonere seg for de store utbyggingene som skal skje i regionen i årene som kommer. Bjarne Håkon Hanssen og Petter Haugan har vært sentrale i å skaffe foredragsholdere til dagen.

nk-ta_blå

Tema: Endringer i energibransjen

Sted: Nord Universitet, Røstad, Levanger

Tid: Fredag 13.mai kl 11.30-15.30

Møteleder: Erlend Fuglum 

Program:

11:00-11.30: Ankomst og registrering

11.30: Felles lunsj (kantinen)

12.15: Konferansen starter (i Rosasalen)

12.25: Hvordan sikre utviklingen i norsk olje- og gassvirksomhet med lav oljepris? Tord Lien, Olje- og energiminister.

12.55: Teknologiene som endrer næringslivet. Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

13.20: Pause

13.40: Vindkraftutbygging på Fosen for 11 milliarder kroner. Status og muligheter for næringslivet i Trøndelag. Kristian Aa, adm.direktør i Fosen Vind, Kristian Aa.

14.00: Utbygging av biokraft på Skogn. Status og muligheter for næringslivet i Trøndelag. Håvard Wollan, adm.direktør Biokraft AS.

14.20: Universitetets regionale rolle. Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor Nord Universitet.

15.00: Oppsummering og paneldiskusjon.

15.30: Slutt

 

Ordinær deltakeravgift inkl. lunsj: 850,- *

*Egne rabatterte priser til LHKs sponsorer og LFK- sponsorer

Samarbeidspartnere er Trønder-Avisa, NORD universitet, Levanger kommune, Sparebank1 SMN og Levanger fotballklubb.

Alle foredragsholdere stiller gratis, og inntektene fra konferansen går til Levanger Håndballklubb.

 

Publisert 11. april 2016