Nytt styre i klubben

etter årsmøtet 16. mars.

Årsmøtet i LHK ble avholdt 16. mars i Trønderhallen. Årets valg ble gjennomført og nytt styre for klubben består av:

 • Bjørn Sivert Woll – styreleder (1 år)
 • Geir Tore Leira – nestleder og sportslig leder (ikke på valg, gjenstår 1 år)
 • Torstein Gustavsen, styremedlem, sportslig utvalg (ikke på valg, gjenstår 1 år)
 • Steinar Eid, styremedlem (ikke på valg, gjenstår 1 år)
 • Einar Rønningen, styremedlem (2 år)
 • Cathrine Thorhus, styremedlem (1 år) ny
 • Mette Nilstad, styremedlem (2 år) ny
 • Marit Wang Eriksen, styremedlem (2 år) ny
 • Varamedlem: Petter Haugan (1 år)

Vi ønsker å takke avgående styremedlem Berit Tromsdal for tiden i LHK-styret! Vi håper og tror hun likevel blir å se flittig i tribunene og fortsatt engasjerer seg i klubben 🙂

Vi gleder oss til å få med de nye medlemmene på laget, og ønsker de velkommen!

 

Kort informasjon om de nye medlemmene:

 • Mette Nilstad: Utdannet samfunnsøkonom, og har de siste årene arbeidet i Helse Midt-Norge RHF med ansvar for strategiutvikling og eierstyring av helseforetakene i regionen. Bosatt på Nesset i Levanger siden 2010, etter å ha bodd i mange år i Oslo. Tidligere jobbet i Helse og omsorgsdepartmentet og Oslo universitetssykehus.
 • Marit Wang Eriksen: Avdelingsansvarlig på Levanger videregående skole. Bosatt i Levanger.
 • Cathrine Thorhus: Universitetslektor og studieprogramansvarlig for blant annet «ledelse- og personalarbeid» på NORD universitet. Bosatt på Verdal.

 

 

 

Publisert 17. mars 2016