INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til alle medlemmer og spillere i klubben

Det innkalles herved til ÅRSMØTE i Levanger Håndballklubb

Onsdag 16. mars 2016 kl. 19:00 i Trønderhallen

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent og referent og to til å signere protokoll
  • Årsmeldingen
  • Årsregnskap
  • Fastsette medlemskontigent
  • Budsjett 2016
  • Valg
  • Evt. innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 04.03.15.

Mvh

Bjørn Sivert Woll

Styreleder

 

NB! Vi minner om å betale medlemskontigent innen årsmøte, slik at du får brukt din stemmerett. Se mer info og hvordan du blir medlem/fornyer ditt medlemskap HER.

 

 

Publisert 17. februar 2016