BLI MEDLEM

Sammen kan vi gjøre klubben bedre

Hei alle medlemmer og potensielle medlemmer i Levanger Håndballklubb!

Vi er nå inne i et nytt år og dermed nytt medlemsår. I alle sammenhenger er det godt å ha en stor og trygg medlemsmasse bak seg, så vi håper du som tidligere medlem og potensielle nye vil være med på laget i år 2016! Vi trenger gjerne et bredere engasjement, og setter pris på alle som viser interesse for det.

Du blir enkelt medlem ved å betale inn en medlemskontigent på 250,- inn til kontonr. 4420.06.56366. Husk å skrive med ditt navn i «meldingsfeltet» ved innbetaling. Medlemskapet gjelder for hele 2016. Medlemskap i klubben er gyldig og regnet fra den dag kontingent er betalt inn.

Som medlem har du rett til å møte på årsmøter og gi din stemme til de saker du støtter. Årsmøtet vil avholdes i mars og dato ser ut til å bli 16. mars. (husk å betale inn medlemskontigenten i god tid innen denne dato). Nærmere informasjon og invitasjon til dette kommer. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.m. Utenom årsmøtet innkalles det til medlemsmøter når styret finner det nødvendig.

Vi håper du blir med og vil delta i den spennende tiden som kommer for klubben fremover!

Sammen kan vi gjøre Levanger Håndballklubb bedre – velkommen på laget! 🙂

Publisert 03. februar 2016