Levanger HKs trener sykmeldt

Hovedtrener Jens Steffensen er sykmeldt.
Dette innebærer at klubben vil gjøre endringer i trenerteamet.

Steffensen har informert klubben om at han er sykmeldt en periode framover. For å ivareta kvalitet i treningsarbeid og kampgjennomføring, vil klubben gjennomføre tiltak som styrker trenerteamet.

Levanger HK vil bruke de nærmeste dagene for å få dette på plass. Sportslig leder, Geir Tore Leira, vil lede klubbens arbeid med å avklare dette. Klubben ønsker at dagens assistenttrener Hege Eggen Hov fortsatt har en sentral plass i trenerteamet, men det er nødvendig med forsterkinger rundt henne i treninger og kampgjennomføring.

Det er mange dyktige personer med trenererfaring i- og rundt Levanger HK. Klubben tar sikte på å finne gode interne løsninger. Klubben vil legge stor vekt på god oppfølging av Jens Steffensen i sykmeldingsperioden.

 

 

Publisert 29. oktober 2015