Nytt styre

LHKs nye styre ble presentert på årsmøte 26. februar.

Bjørn Sivert Woll, leder

Geir Tore Leira, nestleder og sportslig leder

Berit Tromsdal, styremedlem

Einar Rønningen, styremedlem

Steinar Eid, styremedlem

Petter Haugan, styremedlem

Torstein Gustavsen, styremedlem

Elisabeth Hov, styremedlem

 

Vi ønsker å takke de avgående styremedlemmene, Gerd Marit Svendsen og Hilde Hynne, og avgående styreleder Olav Dehli, for tiden i LHK-styret! 🙂

Fra ventre: Gerd Marit Svendsen, Hilde Hynne og Olav Dehli. Velaug (t.h), takker de avgående styremedlemmene.

Fra ventre: Gerd Marit Svendsen, Hilde Hynne og Olav Dehli. Velaug (t.h), takker de avgående styremedlemmene.

 

 

Publisert 02. mars 2015