EKSTRA STØTTE FRA GULLSPONSOR TRØNDERBILENE

Trønderbilene gir et ekstra bidrag på 20 000,- for å styrke klubbens økonomi.

Vår gullsponsor, Trønderbilene, har tilbydd seg å gi klubben et ekstra bidrag på 20 000,- for å styrke klubbens økonomi. Vi setter stor pris på bidraget, og legger ikke skjul på at den kommer godt med.

TrønderBilene konsern driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og i Hedmark. Hovedkontoret for konsernet ligger i Levanger. Les mer om Trønderbilene på deres hjemmeside, www.tronderbilene.no.

Trønderbilene er allerede en stor sponsor i Levanger HK – og vi takker dem hjerteligst for å støtte oss ytterligere.

Publisert 19. februar 2014